Eftersom jag inte känner till hur intuitionen fungerar, vet jag inte heller om den verkar lika hos oss alla. Den här sidan kallar jag "Mina upplevelser", för att inte göra sken av att de är allmängiltiga.

bär Intuitions-dagbok  *)

Varslet om Jessie
(Katten som dog vintern 2000)

Intryck via tygband
(En övning i mars 2003)

Andra människors energier
(Hur jag upplever dem)

Intuitiv avläsning av annan människa
(En övning i maj 2003)