blomma Intuitionen går att träna upp en hel del. Till att börja med kan man göra sig medveten om hur den fungerar i nuläget - har du kanske redan en stark intuition utan att ha lagt märke till det?

Notera under en längre tid samband som kan finnas mellan det som händer just nu och nyligen upplevda reaktioner; det kan t.ex ha kliat på ett särskilt sätt i huvudet just före det att en person ringer. Man kan se inre bilder, som symboler eller som verkliga händelser, som sedan inträffar.

Det kan även dyka upp ord eller visshet om något som finns hos eller kring andra människor, och som man egentligen ("normalt") inte kan känna till eller beröras av.

Det krävs långsiktigt intresse för att upptäcka och lära sig vad olika fysiska reaktioner, bilder eller förnimmelser betyder, och tolkningarna kan vara kluriga att få till. Men tillslut lär man sig visst ganska bra att se och känna skillnaden på rätt mycket. Jag tycker det är väldigt spännande att träna och lära mig mer och mer! Särskilt som det finns så mycket kvar att forska kring.
Fortsättning