... om eller kring intuition myror

Spiritistiska medier som även skriver om intuition

Anna-Lena Vikström

Hasse Nyander

Specifikt om just intuition

Annika Langlé

Ann-Sofi Larssons uppsats om Martinus kosmologi;
"Idealism och intuition"

Martinus kosmologi
(Även livsåskådning, inte bara intuition)

Tankespåret