katter Något som mer och mer kommit att intressera och fascinera mig är intuitionen.

Nu menar jag inte det som de flesta förknippar med intuition - summeringar av subtilt märkbara eller synliga händelser och intryck.

Nej, den intuition jag tänker på rör sig oftast helt på det oväntade planet och har inte något med logiska - medvetna eller undermedvetna - slutsatser att göra.

Det jag personligen ser hända, och intuitionen i sig, kan inte förklaras med vanlig naturvetenskap. Inte kan jag förvänta mig att alla ska hålla med om att det är så som jag skriver, men kanske kan jag inspirera någon till att själv känna efter om möjligheterna finns.

Här samlar jag egna och andras intryck, tankar, frågor och upplevelser kring ämnet.

Emellanåt kan det kanske bli så att jag ovetande går över gränsen till det mediala. Jag har de senaste åren utvecklat min medialitet allt starkare, och ibland kommer spontana intryck till mig på ett sätt som gör att jag inte kan känna om de kommer från andevärlden eller genom min egen intuition.

Hur som helst kan vi alla öva upp intuitionen, och det är just vad jag vill inspirera till!

Jag kanske ska tillägga att jag inte är religiös, och inte heller tillhör någon rörelse. Mina sidor om intuition innehåller helt vanliga funderingar, frågeställningar och betraktelser.

Välkommen att läsa mer via menyn till höger.

© Eva-Lena B