Tidigare frågor:

"Hur ofta mediterar du?" (13 röster):
- Aldrig (46%)
- En gång i månaden (0%)
- Två gånger i månaden (15%)
- En gång i veckan (23%)
- Två gånger i veckan eller mer (15%)