Liten resedagbok
hjälm i Kobern-Gondorf
PÅ TVÅ HJUL

Fyra resedagböcker

skrivna på resor då jag rullade

bakpå en BMW R1150 GS

Den första
Två veckor 2002 genom Danmark, Tyskland, Luxemburg, Frankrike och Schweiz

Den andra
Två veckor 2003 genom Danmark, Tyskland, Tjeckien, Österrike och Italien

Den tredje
Två veckor 2004 genom Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike

Den fjärde
Två-tre veckor 2005 genom Danmark, Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, (Belgien), Holland och Frankrike

Åter Huvudsidan

Föregående sida Nästa sida Reseringen